On Sale At evolutionofdna.com!

Samurai Edo


Japanese Samurai Jingasa Edo/Tokugawa era, Hachisuka Clan, original EXC

$305.00


Japan Antique Yuan Nanban Kabuto hat Edo yoroi koshirae Armor samurai katana 武将

$360.00


Japan Antique edo gun powder case Inro katana yoroi Kabuto samurai Netsuke 武将

$45.00


nbthk certified tsuba antique Edo period samurai Koshirae (18th-19th c)

$500.00


Japan Antique Edo Set kamishimo hakama Child yoroi Kabuto koshirae samurai 武将 扇

$69.00


TSUBA for samurai KATANA,HIRYU,Edo,copper/md067/

$9.99


131 Japanese Samurai Edo Antique NBTHK Shishi botan zu Excellent fuchi kashira

$123.50


Rare! TSUBA for samurai KATANA,MOKKO,rare design,early Edo,iron/me066/

$44.00


071 Japanese Samurai Edo Antique Wakizashi sword koshirae with signd tsuba

$64.00


Katana Japanese 86.6cm Sword Samurai Nihonto, Edo Antique Authentic Sharp

$760.00


121 Japanese Samurai Edo Antique Katakiribori Shishi Botan zu great signed tsuba

$39.90


138 Japanese Samurai Edo Antique Takahori Kenjin zu signed pair Fuchi Kashira.

$59.00


072 Japanese Samurai Edo Antique Usushishibori Unryu zu Excellent signed tsuba

$45.00


124 Japanese Samurai Edo Antique Beautiful fittings wakizashi koshirae

$112.00


058 Japanese Samurai Edo Antique Nanban sukashi tamaoi soryu zu tsuba Daisho set

$54.00


TSUBA for samurai KATANA,inlay,KIKU,Edo,iron/me038/

$60.00


130 Japanese Samurai Edo Antique Takahori zogan Sennin zu Excellent signed tsuba

$46.00


120 Japanese Samurai Edo Antique Sukidashibori Nami-ryu zu Excellent

$45.00


116 Japanese Samurai Edo Antique Daito sword (Katana) koshirae with signed tsuba

$130.50


137 Japanese Samurai Edo Antique Kōhone & shokin zu beautiful pair Fuchi Kashira

$51.00


Japan Antique edo Isshugin coin Netsuke yoroi Kabuto tsuba katana samurai Busho

$16.00


TSUBA for samurai KATANA,SUKASHI,leaf,KARIGANE,Edo,iron/me039/

$29.00


TSUBA for samurai KATANA,KEMJYO-style,Edo,copper/me073/

$12.50


TSUBA for samurai KATANA,inlay,ceremony to God,Edo,iron/me048/

$35.00


TSUBA for samurai KATANA,inlay,ancient Chinese historical fact,Edo,iron/me052/

$35.00


086 Japanese Samurai Edo Antique Makimono ni nezumi zu Excellent iron tsuba

$48.00


TSUBA for samurai KATANA,sculpture,inlay,TORYUMON(登龍門),Edo,iron/me054/

$26.00


122 Japanese Samurai Edo Antique Shōki rusumoyo zu Excellent daito tsuba

$89.00


Japan Antique edo Yatate brush case Dragon Netsuke yoroi tsuba katana samurai 武将

$16.00


SIGNED Dragon FUCHI/KASHIRA 18thC Japanese Edo Samurai Koshirae Antique

$79.00


SHIKOMI-KISERU-ZUTSU Hidden TANTO Sword 19thC Japanese Edo Samurai Ninja Antique

$25.00


FINE KAMON KOZUKA 18-19thC Japanese Edo Samurai Koshirae Tsuba Antique

$21.50


SIGNED Carp TSUBA 18-19thC Japanese Edo Samurai Koshirae Antique

$49.00


FINE SAMURAI KINKO MENUKI 18-19thC Japanese Edo Tsuba Koshirae Antique

$55.00


Japan Antique uniform kobujutsu 古武術 yoroi Kabuto koshirae samurai katana 武将 Edo

$16.00


TSUBA for samurai KATANA,KEMJYO-style,Edo,copper/me075/

$11.50


TSUBA for samurai KATANA,inlay,sculpture,mountain temple,Edo,iron/me049/

$24.00


Japan Antique Edo iron Kabuto Yoroi set koshirae armor katana samurai Busho Lot

$1,600.00


Antique japanese edo samurai motif fuchi kashira set sword tsuba armor katana

$119.99


Japan Antique edo big buddhist rosary YOROI Busho kabuto katana samurai battle 侍

$240.00


Japan Antique Edo 欅 Big Katana sword stand yoroi koshirae armor samurai tsuba 武将

$69.00


MENUKI & FUCHI/KASHIRA 18-19thC Japanese Edo Samurai Koshirae Tsuba Antique

$92.00


YANONE Arrowhead with Fine Open-work Japanese Edo Samurai Sword Antique

$189.50


FINE Flag & SAIHAI KOZUKA 18-19thC Japanese Edo Samurai Koshirae Tsuba Antique

$310.00


Japan Antique edo coin Kanei-tsuho Netsuke yoroi Kabuto tsuba katana samurai Lot

$17.40